, , 1940 .

1936 ., 1939 .
41 700 , 45 950 , 50 300 .
251 , 36 , 9,9 .
150 000 .., 30 .
: 320-170 , 145-120 , 50 + 80 , 360 , 100 , 350 .
: 380- 150- , 105- , 37- 20- , 8 ( 1942 . ), 6 .
2 : (1941 .). 52 600 .

bismark-small.GIF (28598 bytes)

'' ((- Matchbox)

'' ((- Revell, )

'' ((- Tamiya, )


'' ((- Revell, )

'' ((- Tamiya, ) 
Nothing found for Bord Sape23 Php?location= 0496 Bismark